Dokumenty szkolne

dokumenty


REKRUTACJA 2018/2019

 

 

 

 

 


EWALUACJA WEWNĘTRZNA


Przedmiotowe Systemy Oceniania i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III 

Kryteria oceniania zajęć szachowych

Język angielski

Wymagania edukacyjne w klasie I i III

 

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

 Szkoła Podstawowa – klasy IV – VIII

Język polski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach IV
Wymagania edukacyjne w klasach V
Wymagania edukacyjne w klasach VI
Wymagania edukacyjne w klasach VII
Wymagania edukacyjne w klasach VIII

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie VII
Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie VIII

Historia

Wymagania edukacyjne i PSO w klasie IV
Wymagania edukacyjne i PSO w klasie V
Wymagania edukacyjne i PSO w klasie VI
Wymagania edukacyjne  i PSO w klasie VII
Wymagania edukacyjne i PSO w klasie VIII

Wiedza o społeczeństwie

Ogólne wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Przyroda

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Chemia

Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Geografia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

 

Biologia

Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach IVa
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach IVb
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach V
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach VI
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach VII
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach VIII

Zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania w kl. VI   

Technika

           Przedmiotowy system oceniania w klasie IV
           Wymagania edukacyjne w klasie V

Wychowanie fizyczne

          Wymagania edukacyjne w klasach IV – VII

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Zajęcia komputerowe

Przedmiotowy system oceniania w klasie VI

Informatyka

Przedmiotowy system oceniania w klasie IV
Przedmiotowy system oceniania w klasie V
Przedmiotowy system oceniania w klasie VII
Przedmiotowy system oceniania w klasie VIII
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Muzyka

Wymagania edukacyjne w klasie IV – VII
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Plastyka

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania WDŻ kl. 4
Program nauczania WDŻ kl. 5
Program nauczania WDŻ kl. 6
Program nauczania WDŻ kl. 7
Program nauczania WDŻ kl. 8

Gimnazjum

Język polski

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie III

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie III

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie III

Historia

Wymagania edukacyjne i PSO w klasie III

Wiedza o społeczeństwie

Ogólne wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie
Wymagania edukacyjne w klasie III 

Chemia

Przedmiotowy System  Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie III

Geografia

Przedmiotowy System  Oceniania
Wymagania edukacyjne “Puls Ziemi 2”
Wymagania edukacyjne  “Puls Ziemi 3”

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasie III

Fizyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Biologia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach III 

Zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania w klasie III

Informatyka

Przedmiotowy System Oceniania

Zajęcia artystyczne

Przedmiotowy System Oceniania

Muzyka

Przedmiotowy system oceniania

Plastyka

Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Wychowanie fizyczne

          Przedmiotowy System Oceniania

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania WDŻ kl. III

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I