Dokumenty szkolne

dokumenty


REKRUTACJA 2018/2019

 

 

 

 

 


EWALUACJA WEWNĘTRZNA


Przedmiotowe Systemy Oceniania i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III 

Kryteria oceniania zajęć szachowych

 

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

 Szkoła Podstawowa – klasy IV – VII

Język polski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach IV – VI

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie VII

Historia

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII

Przyroda

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Chemia

Wymagania edukacyjne w klasie VII

Geografia

Wymagania edukacyjne w klasie VII

Biologia

Wymagania edukacyjne w klasie VII

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach IV – VII

Zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania        

Wychowanie fizyczne

          Wymagania edukacyjne w klasach IV – VI

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Zajęcia komputerowe

Przedmiotowy system oceniania w klasie IV
Przedmiotowy system oceniania w klasach V – VI
Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasach V – VI

Muzyka

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Plastyka

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Gimnazjum

Język polski

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie II
Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie III

Historia

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

Wiedza o społeczeństwie

Ogólne wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

Chemia

Przedmiotowy System  Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

Geografia

Przedmiotowy System  Oceniania
Wymagania edukacyjne “Puls Ziemi 2”
Wymagania edukacyjne  “Puls Ziemi 3”

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Fizyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Biologia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach I – III 

Zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie III 

Informatyka

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie II gimnazjum
Wymagania edukacyjne w klasie III gimnazjum

Zajęcia artystyczne

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach I – III     

Muzyka

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Plastyka

Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Wychowanie fizyczne

          Przedmiotowy System Oceniania

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I