Doradztwo zawodowe

             Doradztwo zawodowe to usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych, zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Uczniowie mający trudności z podjęciem decyzji i mogą zgłosić się do doradcy zawodowego na indywidualną poradę przy wyborze ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej po przez trafny wybór zawodu i dalszej drogi kształcenia, opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, przygotowaniem do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy na rynku pracy, ograniczenia zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy, mobilności zawodowej, rekrutacji, aktualnych potrzeb i wymagań rynku pracy.

 

Centrum Informacji Zawodowej!  http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php

Możliwe drogi kształcenia  http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/gdzie-moge

Katalog zawodów      http://praca-enter.pl/zawody

Informacje o zawodach http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

Gdzie szukać pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/kto-mi-pomoze

Kariera znaczy „droga”. Zbuduj ją z nami! http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/08_kariera_znaczy_droga.pdf

Drogi Zawodowe    http://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty

Marzenia w zasięgu ręki – Kształcenie Na Odległość   http://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty/item/1178-marzenia-w-zasiegu-reki-filmy-promujace-ksztalcenie-na-odleglosc

„Rozwijam skrzydła”  http://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty/item/1177-rozwijam-skrzydla-filmy-animowane

Szkoły ponadgimnazjalne – Częstochowa  http://ciz.ids.czest.pl/ciz/articles.php?article_id=75

Limity punktowe do szkół ponadgimnazjalnych http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/limitypunktowe2015.pdf

Przewodnik po zawodach nauczanych w technikach w Częstochowie.         http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/przewodniktechnika2016.pdf

Przewodnik po zawodach nauczanych w zasadniczych szkołach zawodowych w Częstochowie. http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/przewodnikzsz2016.pdf

Test predyspozycji zawodowych   http://www.arealme.com/16types/pl/