Grono pedagogiczne

mgr Paweł Bekus – dyrektor ZS-P, nauczyciel historii, WOS i WDŻ

mgr Agnieszka Kotarska – wicedyrektor ZS-P, nauczyciel chemii, przyrody, techniki

mgr Anna Ankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
mgr Karina Bekus – nauczyciel języka niemieckiego i historii, tyflopedagog, wychowawca klasy II gimnazjum
mgr Lidia Bissinger – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI
mgr Aleksandra Bladziak-nauczyciel wspomagający
mgr Grzegorz Bukowski – nauczyciel techniki
mgr Ewa Chudzik – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel – bibliotekarz
mgr Urszula Cierniak- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Czaja – Pankowska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog
mgr Monika Fabiszewska-nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Sylwia Herman – nauczyciel języka polskiego
mgr Dariusz Herman – nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i informatyki, wychowawca klasy III gimnazjum
mgr Longina Jeziorska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III a, wychowawca świetlicy, surdopedagog
mgr Małgorzata Jeziorowska – nauczyciel geografii
mgr Magdalena Klecha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III b, wychowawca świetlicy
mgr Wojciech Krauze – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VII
mgr Joanna Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV
mgr Ilona Marczak – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V
mgr Monika Mazur – nauczyciel religii, wychowawca świetlicy
mgr Tatiana Nocoń – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Beata Nowak – logopeda
mgr Roman Ociepa – nauczyciel biologii
mgr Aneta Poks- nauczyciel wychowania przedszkolnego
ks. Jacek Szczecina – nauczyciel religii
mgr Magdalena Wolska – Majchrzak – nauczyciel fizyki