Grono pedagogiczne

mgr Paweł Bekus – dyrektor ZS-P, nauczyciel historii, WOS i WDŻ

mgr Agnieszka Kotarska – zastępca dyrektora ZS-P, nauczyciel chemii i przyrody

mgr Anna Ankowska – nauczyciel przedszkola
mgr Karina Bekus – nauczyciel języka niemieckiego i historii, wychowawca klasy I gimnazjum
mgr Lidia Bissinger – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy V
mgr Grzegorz Bukowski – nauczyciel techniki i zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy
mgr Ewa Chudzik – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel – bibliotekarz
mgr Urszula Cierniak- nauczyciel przedszkola
mgr Barbara Czaja – Pankowska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
mgr Sylwia Herman – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy III gimnazjum
mgr Dariusz Herman – nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i informatyki, wychowawca klasy II gimnazjum
mgr Longina Jeziorska – nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy II a
mgr Małgorzata Jeziorowska – nauczyciel geografii
mgr Katarzyna Kisiela – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
mgr Magdalena Klecha – nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy II b, wychowawca świetlicy
mgr Wojciech Krauze – nauczyciel wych – fiz., edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VI
mgr Joanna Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego
s. Ewa Narolska – nauczyciel religii, wychowawca świetlicy
mgr Tatiana Nocoń – nauczyciel przedszkola
mgr Ilona Marczak – nauczyciel wych – fiz., wychowawca klasy IV
mgr Beata Nowak – logopeda
mgr Monika Ociepa – nauczyciel przedszkola
mgr Roman Ociepa – nauczyciel biologii
mgr Małgorzata Smyła – nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy III
mgr Katarzyna Stadler – nauczyciel języka angielskiego
ks. Jacek Szczecina – nauczyciel religii
mgr Magdalena Wolska – Majchrzak – nauczyciel fizyki