Grono pedagogiczne

mgr Paweł Bekus – dyrektor ZS-P, nauczyciel historii, WOS i WDŻ

mgr Agnieszka Kotarska – wicedyrektor ZS-P, nauczyciel chemii, przyrody, techniki, biologii

mgr Anna Ankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II, wychowawca świetlicy
mgr Karina Bekus – nauczyciel języka niemieckiego i historii, tyflopedagog, wychowawca klasy III gimnazjum
mgr Lidia Bissinger – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII
mgr Urszula Cierniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Czaja – Pankowska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog
mgr Monika Fabiszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Sylwia Herman – nauczyciel języka polskiego
mgr Dariusz Herman – nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i informatyki, wychowawca klasy IV b
mgr Longina Jeziorska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I, wychowawca świetlicy, surdopedagog
mgr Małgorzata Jeziorowska – nauczyciel geografii
mgr Magdalena Klecha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
mgr Wojciech Krauze – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIII
mgr Joanna Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V
mgr Ilona Marczak – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI
mgr Tatiana Nocoń – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Beata Nowak – logopeda, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV a
mgr Aneta Poks- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Izabela Sochacka – nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
ks. Jacek Szczecina – nauczyciel religii
mgr Magdalena Wolska – Majchrzak – nauczyciel fizyki