Opłaty

Opłata za obiady w czerwcu:  13 x 3,40 zł = 44,20 zł.

Opłata za obiady w maju:  19 x 3,40 zł = 64,60 zł.

Opłata za obiady w kwietniu: 16 x 3,40 zł = 54,40 zł.

Opłata za obiady w marcu17 x 3,40 zł= 57,80 zł.

Opłata za obiady w lutym: 13 x 3,40 zł= 44,20 zł.

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną w lutym wynosi 2 zł, za gorzką 1 zł.

Opłata za obiady w styczniu: 19 x 3,40 zł = 64,60 zł.

Opłata za obiady w grudniu: 16 x 3,40 zł = 54,40 zł.

Opłata za obiady w listopadzie: 21 x 3,40 zł = 71,40 zł.

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.