Opłaty

Opłata za obiad w grudniu: 16 x 3,40 zł = 54,40 zł.

Opłata za obiad w listopadzie: 21 x 3,40 zł = 71,40 zł.

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.