Opłaty

Opłata za obiad w czerwcu: 13 dni x 3,40 zł = 44,20 zł.  

*

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

*

Opłaty za mleko w maju:

Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Mleko naturalne 4 x 0,39 zł = 1,56 zł 0 zł 4 x 0,39 zł = 1,56 zł
Mleko smakowe
(czekoladowe, waniliowe)
4 x 0,61 zł = 2,44 zł 3 x 0,01 zł = 0,03 zł 4 x 0,61 zł = 2,44 zł