Opłaty

Opłata za obiad w październiku: 22 x 3,40 zł = 74,80 zł.

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

*

Opłaty za mleko :

Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Mleko naturalne
Mleko smakowe
(czekoladowe, waniliowe)