Opłaty

Opłata za obiad w maju: 20 dni x 3,40 zł = 68,00 zł.  

*

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

*

Opłaty za mleko w maju:

Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Mleko naturalne 10 x 0,39 zł = 3,90 zł 0 zł 10 x 0,39 zł = 3,90 zł
Mleko smakowe
(czekoladowe, waniliowe)
10 x 0,61 zł = 6,10 zł 8 x 0,01 zł = 0,08 zł 10 x 0,61 zł = 6,10 zł