Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Barbara Czaja – Pankowska

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Środa:9.00 – 10.00
Czwartek: 9.00 – 12.00
Piątek: 7.30 – 8.15, 11.00 – 12.45

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.