Plan lekcji

Klasa 2a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  zint.  logopedia  zint.
2 w – f zint. zaj. komp. zint. zint.
3 zint. w – f zint. zint. j.angielski
4 zint. religia zint. religia w – f
5 zint. j. angielski zint. zint. zint.
6 zint. k.plastyczne zaj. wyr.  gim.kor. SIS
7 gim.kor./k.komput.  k.komputer.
8

Klasa 2b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  zaj. wyr.  zint. zint.  w – f
2 j.angielski zint.  zint. zint. zint.
3 w – f zint.  w – f zint. zint.
4 zint. zint. zint.  z.komput. zint.
5 zint. zint. j. angielski religia religia
6 k.plastycz.  logopedia  gim.kor. SIS
7 k.komp.
8

Klasa 3

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  zint.  zaj.wyr.  logopedia  religia  logopedia
2 zint. zint. zint. w – f zint.
3 zint. zint.  zint. zint.  zint.
4 w – f zint.  zint. zint.  zint.
5 religia zaj.komp.  zint. j.agielski  j. angielski
6  w – f gim.kor. SIS
7  gim.kor.  k.komput.
8

Klasa 4

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  przyroda  j. polski  j. polski
2 historia religia j. angielski przyroda  w – f
3 matematyka przyroda godz. z wych. religia zaj. tech.
4 j. angielski j. polski w – f matematyka matematyka
5 zaj. komp. w – f muzyka w –  f plastyka
6 j. polski  matematyka j. pol.- zaj.wyr.  j. polski
7  gim.kor./k.komp j. angielski  k.komp.
8 chór

Klasa 5

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka j. polski j.pol.-z.wyr. matem.-z.wyr./koło
2 przyroda przyroda przyroda religia zaj. tech.
3 j.polski matematyka j. angielski zaj. komp. matematyka
4 j.polski j. polski plastyka j. angielski plastyka
5 w- f religia w – f j. polski godz. z wych.
6 j. angielski historia matematyka historia
7  j.ang – z.wyr./fak.w-f dz. w – f   fak. w – f chł.
8  k.dziennikarskie chór

Klasa 6

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 historia przyroda przyroda j.pol.-z.wyr. zaj. tech.
2 matematyka w – f w – f matematyka j. angielski
3 przyroda religia j. polski j.polski godz. z wych.
4 muzyka matematyka matematyka j.polski j. polski
5 j. angielski j. polski religia historia w – f
6 j. polski j. angielski plastyka zaj. komp. matematyka
7 j.ang – z.wyr./fak.w-f dz. koło j. niem.  k.matemat.  WDŻ  fak. w – f chł.
8   k.dziennikarskie taniec chór

Klasa 1 gimnazjum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j.polski WDŻ plastyka j.polski
2 historia fizyka j.polski biologia j.polski
3 j.angielski historia chemia w – f w – f
4 j.niemiecki chemia religia j.niemiecki EDB
5 godz. z wych. matematyka matematyka matematyka j.niemiecki
6 matematyka geografia w – f j.angielski j.angielski
7 j.pol.-zaj.wyr. fizyka religia
8   k.dziennikarskie fak. w – f chł. fak. w – f chł.

Klasa 2 gimnazjum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j.ang./——– j.niem.-zaj.wyr. j.ang./—— biologia  j.ang/ informat.
2 biologia j. niemiecki historia j. polski matematyka
3 WOS fizyka matematyka matematyka zaj. artyst.
4 matematyka w – f j. polski w – f historia
5 j.polski geografia j. polski godz. z wych. zaj. technicz.
6 w – f chemia religia religia j. polski
7 j. niemiecki j. angielski  k.matemat. —–/j. ang.
8 inform./j.ang. fak. w – f dz. fak. w – f chł.  fak. w – f chł./chór/zaj.socjoter.

Klasa 3 gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  biologia  w – f  w – f  matematyka  z.wyr.chemia
2 j. polski matematyka matematyka muzyka informatyka
3 j. niemiecki j. niemiecki historia historia godz. z wych.
4 WOS fizyka j. angielski z. artyst. j. angielski
5 matematyka chemia religia religia j. polski
6 historia j. polski j. polski geografia zaj. technicz.
7 z.wyr.matem./j.polski geografia j. polski w – f WOS
8   k.dziennikarskie fak. w – f dz. z.wyr.fizyka z.wyr.j.ang./geogr.  fak. w – f chł.