Zajęcia pozalekcyjne

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ Z POMOCY-PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ZEPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Szkoła Podstawowa

Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Klasa Termin zajęć
Sylwia Herman Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego V-VI czwartek 8.15-9.00
Małgorzata Smyła Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej III wtorek 8.15-9.00 co 2tyg.
Longina Jeziorska Gimnastyka korekcyjna II czwartek   12.55-13.40
Joanna Lewandowska Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z   języka angielskiego VI/V poniedziałek 13.50-14.35
Lidia Bissinger Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z matematyki IV/V piątek 8.15-9.00 co 2 tyg.
Magdalena Klecha

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej II b wtorek godz.8.15-9.00

co 2 tyg.

Longina Jeziorska Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej II a środa 12.55-13.40

co 2 tyg.

Czaja Barbara

 

Terapia pedagogiczna II-III

 

IV-V

I-II G

środa 8.00-9.00

piątek 8.00-9.00

piątek 14.40-15.25

środa 8.00-9.00

piątek 7.30-5.15

Katarzyna Kisiela Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego IV Środa 12.55-13.40
Krzysztof Świerczyński Dyżur  psychologa poniedziałek 10.30-15.30
Beata Nowak Zajęcia z logopedą III

przedszkole

II a,b, IV-VI

środa  8.00-15.00

czwartek 8.00-9.00

piątek 8.00-9.00

B. Czaja-Pankowska Dyżur pedagoga środa 9.00-10.15

czwartek 9.00-12.00

piątek 7.30-8.15,

10.50-12.50


HARMONOGRAM
  ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH W ZEPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Szkoła Podstawowa

Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Klasa Termin zajęć
Sylwia Herman Koło Młodych Dziennikarzy IV-VI poniedziałek 14.40-15.25
Małgorzata Smyła Zajęcia rozwijające  z matematyki III wtorek 8.15-9.00 co 2 tyg.
Karina Bekus Koło języka niemieckiego VI wtorek 13.50-14.35
Grzegorz Bukowski Koło informatyczne I-VI piątek 13.40-14.40
Ewa Narolska Nauka gry na gitarze I-VI wtorek 14.00-14.30
Małgorzat Smyła Zajęcia rozwijające III środa    12.45-13.30
Longina Jeziorska Gimnastyka korekcyjna II czwartek   12.55-13.40
Magdalena Klecha Koło plastyczne II b, a wtorek 12.55-13.40
Lidia Bissinger Koło matematyczne IV-V czwartek  12.55-13.40
Ilona Marczak Koło taneczne IV-VI środa 14.40-15.25
Dariusz Herman Kółko komputerowe II-IV środa 13.50-14.35
Aleksandra Nowak Taekwondo I-VI czwartek 15.30-16.30
Henryk Żydek Kółko szachowe I-VI czwartek 12.55-15.30
Robert Wielgosz Tenis stołowy I-VI sobota 9.00-11.00
Wojciech Krauze SIS II-IV piątek 12.55-13.40
Dariusz Herman Zespół wokalny I-VI piątek 14.40-15.30
Ilona Domagała Szybkie czytanie i zapamiętywanie II-III piątek 12.55-13.55

14.00-15.00

 

 

 HARMONOGRAM
  ZAJĘĆ  Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ZEPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ALEKSANDRII 
W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Klasa Termin
Sylwia Herman Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego III poniedziałek

13.50-14.35

(co 2 tyg.)

Joanna Lewandowska Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z   języka angielskiego II/III

 

I

wtorek

14.40-15.25

czwartek 14.40-15.25

Lidia Bissinger Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z matematyki III/I

 

 

II

poniedziałek

13.50-14.35

(co 2 tyg.)

środa 13.50-14.35

(co 2 tyg.)

Magdalena Wolska-Majchrzak Zajęcia wyrównawcze  z fizyki I-III środa 14.40- 15.25
Czaja Barbara Doradztwo zawodowe I-III zgodnie z harmonogramem
Karina Bekus

 

Zajęcia  dydaktyczno- wyrównawcze  z  języka niemieckiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii

II

 

 

 

III

wtorek 8.15-9.00

 

 

 

czwartek 8.15-9.00

(co 2 tyg.)

Sylwia Herman Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego I wtorek 13.50-14.35
Ewa Narolska Grupa wsparcia I-III środa 14.30-16.00
Krzysztof Świerczyński Dyżur  psychologa I-III poniedziałek 10.30-15.30
Barbara Czaja-Pankowska Dyżur pedagoga I-III środa 9.00-10.15

czwartek 9.00-12.00

piątek 7.30-8.15,

10.50-12.50

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  ROZWIJAJĄCYCH

W ZEPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ALEKSANDRII W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Klasa Termin
Sylwia Herman Koło Młodych Dziennikarzy I- III poniedziałek

14.40-15.25

Lidia Bissinger Koło matematyczne II środa 13.50-14.35

(co 2 tyg.)

Małgorzata Jeziorowska Zajęcia rozwijające z geografii

( co 2 tyg.)

I-III czwartek 14.40-15.25
Agnieszka Kotarska Koło chemiczne I-III piątek 8.15-9.00
Jacek Szczecina Kółko młodego wolontariusza I-III zgodnie z potrzebami
Aleksandra Nowak Taekwondo I-III czwartek 15.30-16.30
Henryk Żydek Kółko szachowe I-III czwartek 12.55-15.30
Robert Wielgosz Tenis stołowy I-III sobota 9.00-11.00
Dariusz Herman Zespół wokalny I-III piątek 14.40-15.30
Sebastian Bogus Przedsiębiorczość III środa 14.40-15.20
Wojciech Krauze Piłka nożna- dziewczyny I-III środa 17.00-18.30
Ilona Marczak Basen II-VI

I-III G

środa co 2 tyg.

15.30-17.30