Gratulacje dla Nikodema Miernikiewicza!

Ogromne gratulacje dla Nikodema Miernikiewicza z klasy 2a za zajęcie 2 miejsca w powiatowym konkursie ,,NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA’’, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej, pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego, Dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty Delegatura… Continue Reading Gratulacje dla Nikodema Miernikiewicza!

Jaką postacią z baśni jestem?  Prezentacja artystyczna uczniów klasy 4

Na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy czwartej realizowali treści mające na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości wybranych baśni. W ramach odwiedzin „Baśniowej krainy” poznali baśnie Charlesa Perraulta, braci Grimm, Oskara Kolberga, a także… Continue Reading Jaką postacią z baśni jestem?  Prezentacja artystyczna uczniów klasy 4