WARSAW AMERICAN SCHOOL

Właśnie zakończyło się jesienne spotkanie nauczycieli języka angielskiego z kadrą Warsaw American School w Konstancinie. Szkoła, w skład której wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, otworzyła przed nami (grupa 13 nauczycieli z całej Polski) swe podwoje, abyśmy mogli zapoznać się z jej funkcjonowaniem, sposobem prowadzenia zajęć (wszystkie w języku angielskim) oraz obszernym zasobem bibliotecznym. Dzięki uprzejmości nauczycieli tamtejszej szkoły, gościliśmy w ich domach, mieliśmy możliwość konwersowania z native speakers oraz bliższego ich poznania. Spotkanie było doskonałą okazją do „podglądania” ich podczas pracy i czerpania z ich doświadczeń. Było to też możliwe dzięki inicjatorkom spotkań – Radzie Polek, które z zapałem i bezinteresownie od kilku już lat organizują owe spotkania „polsko – amerykańskie”. Kolejne spotkanie z kadrą Warsaw American School wiosną 2010 roku.

Joanna Lewandowska