Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

„Za chwilę otworzą się drzwi szeroko na prawie rok”

Takim hasłem przywitała nas szkoła na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/2016. W przepięknej letniej aurze, 1 września 2015r.  na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii po wcześniejszej Mszy Św. w kościele parafialnym, zgromadzili się uczniowie, przedszkolaki, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Zastępca Wójta Gminy Konopiska p. Zofia Kuśmierska, przedstawicielka Rady Gminy p. Anna Świtek, sołtys Aleksandrii p. Ryszard Skoczylas, oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Renata Szczurek.

Dyrektor Paweł Bekus w krótkim powitalnym przemówieniu serdecznie przywitał uczniów, rodziców, gości i grono pedagogiczne, a w szczególności uczniów klas pierwszych.
Nie zabrakło też życzeń powodzenia oraz kilka słów motywacji do całorocznej pracy jaka czeka po wakacyjnym wypoczynku.
Po części artystycznej, która nie pominęła wspomnienia o rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej w 1939r. z uśmiechem na ustach wszyscy udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.
Na spotkanie z nowym rokiem szkolnym 2015/2016….

Magdalena Klecha