Wybory do Samorządu Uczniowskiego

17. września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego. Chęć uczestnictwa w wyborach zgłosiło czworo kandydatów. W tym roku szkolnym funkcję przewodniczącej Samorządu Szkolnego objęła uczennica klasy III gimnazjum – Anna Bissinger, jej zastępcą został uczeń tej samej klasy – Adam Lubas, funkcję sekretarza będzie pełnić Izabela Foltyńska. Opiekunem  Samorządu Szkolnego po raz kolejny został Pan Dariusz Herman.

Edyta Cierniak