XX  festyn rodzinny „Święto Młodości w Aleksandrii”.

          Stałe miejsce w kalendarzu imprez organizowanych przez ZS-P im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii zajmują festyny środowiskowe. Ich pierwszymi organizatorami w 1996 r. byli ówcześni: dyrektor szkoły Pani Marianna Ankowska i  radny gminy Konopiska oraz prezes LZS „Alkas” – Zenon Skwara. Ideą wszystkich festynów, organizowanych już od dwudziestu lat przez kolejnych dyrektorów i organizacje ich wspomagające, jest połączenie trzech pięknych świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Do grona byłych i obecnych współorganizatorów zaliczyć należy : Radę Rodziców ZS-P w Aleksandrii, OSP w Aleksandrii, KGW w Aleksandrii,  ZMW Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

       Od 2002 roku festyn osiągnął rangę imprezy wojewódzkiej, gdyż uczestniczyła w nim młodzież nie tylko z powiatu częstochowskiego, ale także z powiatów: kłobuckiego i żywieckiego. Od tego też roku honorowym patronatem obejmowali tę imprezę kolejno: Wicewojewoda Śląski, Prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Starosta Powiatu Częstochowskiego. Patronat medialny sprawowała TVP Katowice oraz Radio „FON” i Radio „C”.

            Organizatorzy festynu dbają, aby impreza odbywała się na coraz wyższym poziomie i dostarczała uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Oprócz stałych punktów programu jakimi są: loteria fantowa, rozgrywki sportowe pod patronatem Wójta Gminy Konopiska w  piłce  nożnej i tenisie ziemnym, symultana szachowa, program artystyczny z udziałem zespołów tanecznych, wokalnych i kabaretów, organizatorzy każdego roku starają się  również  propagować różne treści edukacyjne związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem  oraz  kulturą rodzimą i światową. Na pikniku nie brakuje stoisk z potrawami kuchni regionalnej, słodkimi domowymi wypiekami, kiełbaskami z grilla a także wiele atrakcji i animacji dla najmłodszych.

      Organizowanie imprez dostarczających uczestnikom tylu urozmaiconych rozrywek nie byłoby możliwe bez sponsorów i fundatorów nagród. Wśród nich znajduje się  niezmiennie od dwudziestu lat- Rodzinna Firma Wędliniarska „Aleksandria” oraz wiele innych zakładów, firm i organizacji społecznych z Aleksandrii i okolic.

      W organizację wszystkich festynów bardzo aktywnie włącza się  Rada Rodziców a szczególnie ich kolejni przewodniczący, obecnie  funkcję tę pełni Pani Renata Szczurek.

         Wiele wolnego czasu i pracy poświęcają także nauczyciele, którzy nie tylko przygotowują dzieci i młodzież do występów artystycznych oraz prezentacji osiągnięć szkoły, ale aktywnie uczestniczą we wszystkich pracach organizacyjnych.

          Mamy nadzieję, że w tym roku „Święto Młodości” będzie kolejną udaną imprezą plenerową w Aleksandrii, która przyniesie jej uczestnikom wiele radości i pozytywnych emocji.

                                                                                                            Ewa Chudzik

plakat