Dobra praktyka

             Z przyjemnością ogłaszamy, że nasz projekt „Rules of Setting up the Small Tour Guide Business”, realizowany w latach 2013-2015 jako Partnerski Projekt Szkół w Programie Comenius, został uznany przez Narodową Agencję za przykład dobrej praktyki. To wyróżnienie dowodzi, że wzorowo wywiązaliśmy się z założeń międzynarodowej współpracy.
Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili. Państwa wsparcie i pomoc były nieocenione. Jest to więc sukces nas wszystkich – uczniów, nauczycieli wraz z dyrekcją szkoły, rodziców i oczywiście władz gminy, a także wielu osób postronnych – przyjaciół szkoły.

Koordynator projektu – Joanna Lewandowska