Przegląd Kolęd i Pastorałek

        11 stycznia 2017r. w naszej placówce odbył się pod patronatem Wójta Gminy Konopiska już trzynasty Przegląd Kolęd i Pastorałek, w tym roku o zasięgu powiatowym Komisja w składzie: Paweł Łowicki – przewodniczący, Mariusz Migas i Sławomir Żydek – członkowie po wysłuchaniu wszystkich uczestników, przydzieliła następujące miejsca:

Grupa I – przedszkolna i zerówka:
I miejsce – Patrycja Herman z Aleksandrii,
II miejsce – Emilia Skalik z Konopisk,
III miejsce – Zuzanna Sokołowska z Rększowic,
Grupa II – szkoła podstawowa klasy I – III:
I miejsce – Julia Jeziorowska z Koszęcina,
II miejsce – Wiktoria Herman z Aleksandrii,
III miejsce – Julia Kowalik z Łaźca,
wyróżnienie – Katarzyna Kołodziejczyk z Konopisk,
Grupa III – szkoła podstawowa klasy IV – VI:
I miejsce – Anna Blukacz z Jamek-Korzonka,
II miejsce – Bartosz Teresiński z Kopalni,
III miejsce – Natalia Trzepizur z Rększowic,
Grupa IV – Gimnazjum:
I miejsce – Martyna Kundzicz z Kamienicy Polskiej,
II miejsce – Anna Kupny z Koszęcina,
III miejsce – Jakub Morawiec z Konopisk.

Poprzez swoje interpretacje utworów wykonawcy dostarczyli słuchaczom niezapomnianych wrażeń. Zarówno najmłodsi uczestnicy jak i doświadczeni gimnazjaliści włożyli wiele wysiłku w przygotowanie piosenek, na co podczas obrad zwróciła uwagę komisja, podkreślając jednocześnie, że poziom konkursu rośnie z roku na rok.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz nauczycielom i opiekunom przygotowującym występujących.

GALERIA

Zapraszamy za rok!

Dariusz Herman