Zakodowane przedszkolaki z Aleksandrii

        „Odkrywcy”- dzieci z grupy – zerówka, w ciągu całego roku szkolnego podjęły różne zadania dydaktyczne i kulturalne, które znacznie rozwinęły ich umiejętności i poszerzyły wiedzę. W okresie  od grudnia do końca czerwca biorą także udział w innowacji pedagogicznej pod nazwą ZAKODOWANE PRZEDSZKOLAKI .

          Innowacyjność metodyczna tego działania polega na propagowaniu idei nauki z wykorzystaniem technologii informatycznych na zajęciach w przedszkolu, stosowaniu elementów kodowania z wykorzystaniem komputera, a także tak zwane – kodowanie na dywanie – programowanie bez użycia komputera. W działania zaangażowani zostali także rodzice, którzy wdrożyli się do korzystania z platformy Class dojo umożliwiającej komunikację online.

          Celem innowacji było rozwijanie umiejętności uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowanie do dalszej edukacji, wyrabianie umiejętności pracy zespołowej a także rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.

         Zabawę z kodowaniem rozpoczęliśmy od wyszukiwania kodów wokół nas i okazało się, że nasz świat jest zakodowany, każde nasze działanie, każda instrukcja i gra to algorytmy, które określają poprawne działanie.

        Wiele radości sprawiały dzieciom zajęcia z tabletem. Krok po kroku rozszyfrowane zostały tajniki aplikacji Kodable i The Foos, Kahoot.

          W wyniku naszych działań dzieci świadomie tworzą logiczne instrukcje dotyczące codziennych czynności, tworzą polecenia do osiągnięcia określonego celu, podpatrują jak pracują inni uczniowie, wymieniają się pomysłami i swoimi doświadczeniami, stosują różne sposoby przedstawiania algorytmów, np. w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków.

          Mimo, że innowacja pedagogiczna zakończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego nasze działania będziemy kontynuować w klasie pierwszej.

GALERIA ZDJĘĆ

Wychowawca Anna Ankowska oraz Zakodowane Przedszkolaki