Konkurs plastyczny „Laurka dla Mamy”

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Im Jana Kochanowskiego

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ALEKSANDRII

Zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Laurka dla Mamy”

CELE KONKURSU:

– rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień twórczych dzieci,

– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,

– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.
 2. Format pracy A4 lub A3.
 3. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.
 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 6. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.
 7. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 prace.
 8. Termin nadsyłania prac: 30. 04. 2018 r.
 9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
 11. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych przedszkola.
 12. Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy udziału/podziękowania w formie elektronicznej.
 13. Laureaci konkursu (miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy.
 14. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu
 15. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 maja 2018r ,a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” blizejprzedszkola.pl/konkursy oraz na stronie internetowej przedszkola https://zspaleksandria.pl/
 16. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii
ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska

z  dopiskiem Konkurs „Laurka dla Mamy”

 

Organizatorzy:

Monika Fabiszewska

Aneta Pełka