REALIZACJA PROJEKTU „ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALEKSANDRII

         Od stycznia  bieżącego roku w naszej szkole cyklicznie odbywają się zajęcia w ramach innowacyjnego projektu „Zaprogramuj przyszłość”, w których biorą udział uczniowie klas  III A i III B. Spotkania te zostały zaprojektowane według myśli przewodniej, której celem jest wdrażanie podstaw programowania i rozwijania umiejętności cyfrowych w praktyce. Jest to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzów Kodowania,  realizowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

        Programowanie (lub kodowanie) to porozumiewanie się z komputerem za pomocą instrukcji napisanych w zrozumiałym dla niego języku. Takie instrukcje to programy komputerowe. Jednak na etapie edukacji wczesnoszkolnej programowanie rozwijane jest przez naukę logicznego myślenia, orientację przestrzenną, pamięć, pobudzanie wyobraźni, wyzwalanie kreatywności, a przy okazji liczenie. Programowanie to szereg uniwersalnych zasad i reguł, które dzieci – uczestnicy projektu „Zaprogramuj przyszłość” poznają dzięki grom i zabawom „bez komputera” (offline). Ważna jest również praca w zespole i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów – kompetencje, które są niezbędne w codziennym życiu.

       Szkoła przystępując do programu otrzymała  zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii, m.in. zestaw robotów Wonderpack i robota Dash, matę edukacyjną, zestaw mechatroniki ,,MaKey  MaKey”  oraz  tablety.

        Za nami już kilka zajęć związanych z programowaniem i kodowaniem. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, na których zgłębiają tajniki takich aplikacji jak: Scratch Junior, Kodable, Bit by Bit czy Lightbot. Równie dodrze bawimy się na macie do kodowania, układamy sudoku, tworzymy gry i kodujemy z kubeczkami.

        ,,Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy projekt edukacji cyfrowej, który stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji i pozwala zdobyć kompetencje przyszłości, jak również nabyć umiejętności  twórczego  korzystania  z nowych technologii.  Wspólne kodowanie i programowanie przynosi dzieciom i prowadzącym wiele radości oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                                 Longina  Jeziorska