WYCIECZKA EDUKACYJNA KLAS GIMNAZJALNYCH DO KRAKOWA

           5 kwietnia 2018r. uczniowie klasy II i III gimnazjum ZS-P w Aleksandrii uczestniczyli w niecodziennych zajęciach opierających się na korelacji międzyprzedmiotowej, czyli łączeniu treści programowych z różnych przedmiotów.  Ta nietypowa lekcja przybrała formę wycieczki edukacyjnej do Krakowa, gdzie tamtejsza  Akademia Żakowska zorganizowała dla gimnazjalistów warsztaty tematyczne pt. „ Pod kopułami  Krakowa”, w ramach których uczniowie obserwując  architekturę dawnej stolicy Polski  weryfikowali  swoją teoretyczną wiedzę z zakresu sztuki renesansowej i barokowej  zdobytą  w szkole na lekcjach plastyki, języka polskiego i historii.

                Katedra na Wawelu, Pałac Biskupa Erazma Ciołka i mieszczące się w nim galeria „ Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek” i wystawa „ Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” oraz krakowskie ulice i rynek  to miejsca, którymi przemierzali gimnazjaliści słuchając barwnych opowieści pań przewodniczek  i uzupełniając karty pracy zawierające liczne zadania wymagające spostrzegawczości, rozwijające umiejętności  słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz, co szczególnie cenne, korzystania z informacji oraz zastosowania wiedzy w praktyce. Rozwiązując zadania w kilkuosobowych grupach uczniowie doskonalili również umiejętność  pracy w tej formie.

            Użyte podczas zwiedzania metody aktywizujące sprawiły, że gimnazjaliści  zostali wprowadzeni w świat kultury i sztuki w atrakcyjny dla nich sposób, a zastosowanie w przekazie merytorycznym szerokiego kontekstu sprawiło, że powtórzyli i utrwalili wiele zagadnień również  z zakresu historii i języka polskiego, co w obliczu zbliżającego się egzaminu gimnazjalnego, było dla uczniów klasy trzeciej szczególnie ważne .

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                    

                                                                                                                                                         Karina Bekus