Patriotyczny apel rocznicowy

       Tegoroczne obchody  świąt majowych miały nietypowy przebieg. Gimnazjaliści i starsi uczniowie szkoły podstawowej już od połowy kwietnia zapoznawali się z treścią Ustawy Rządowej z 3 maja  1791 r., by podczas apelu w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom jej główne założenia. Treść dokumentu umieszczono także na barwach narodowych na ścianach korytarza.

        Młodsi  uczniowie szkoły podstawowej i wychowankowie przedszkola wzięli natomiast udział w konkursie plastycznym, nawiązującym do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi.

        Przez cały dzień ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewały patriotyczne pieśni, a na ekranie telewizora na korytarzu szkolnym podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych emitowana była prezentacja multimedialna.

GALERIA ZDJĘĆ

Ewa Chudzik