Święto Młodości w Aleksandrii

10 czerwca w Aleksandrii odbył się kolejny festyn rodzinny –  „Święto Młodości w Aleksandrii” – w tym roku bawiliśmy się na ludowo. Dzięki zaangażowaniu licznej grupy organizatorów, przepięknej pogodzie i licznym atrakcjom, które towarzyszyły nam tego dnia, festyn możemy wpisać w kalendarz  imprez zakończonych sukcesem. Podczas naszego „lokalnego święta” przybyli goście mogli obejrzeć:

– rozgrywki sportowe o Puchar Wójta Gminy Konopiska

– pokazy ratownictwa technicznego PSP Częstochowa

– pokazy sztuki walki – Taekwondo

– występ iluzjonisty

– symultanę szachową

– pokaz ćwiczeń aerobowych w wykonaniu Areobic – Club

W godzinach popołudniowych na naszej scenie  zaprezentowały się dzieci z oddziałów przedszkolnych z Konopisk i Aleksandrii, które wykonały  tańce ludowe pochodzące z różnych regionów naszego kraju. Dzieci realizowały gminny projekt kulturalny „Tańczymy i śpiewamy na ludowo”.

Kolejnym punktem naszego  programu artystycznego był występ uczniów z klas I –III  dedykowany rodzicom. Uczniowie recytując wiersze, składając życzenia i wykonując tańce chcieli podziękować swoim rodzicom za trud i serce włożone w ich wychowanie. Na uwagę zasługuje również fakt, jakim był , wspólny występ uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy  stworzyli  60 osobowy zespól muzyczny wspólnie bawiący się na scenie w rytmie utworów: „Aleksandria rock and roll ”oraz „Radość i muzyka”.

Kolejną atrakcją z udziałem  najmłodszych uczniów był  Plenerowy Festiwal Piosenki Ludowej. Występy wykonawców biorących udział w festiwalu oceniało jury, a laureatom konkursu nagrody wręczył wójt Gminy Konopiska – p. Jerzy Żurek.

 Starsi uczniowie Z S-P w Aleksandrii  nie zapomnieli zadbać o dobre humory zgromadzonej publiczności , prezentując skecze w ramach kabaretonu uczniowskiego.

Zabawę podczas tegorocznego festynu zakończył występ zespołu muzycznego: „Najt Plej”(rock and roll cover).

Organizatorzy „Święta Młodości w Aleksandrii” – Dyrektor i Rada Pedagogiczna ZS-P w Aleksandrii, Rada Rodziców ZS-P w Aleksandrii oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii, składają serdeczne podziękowania licznym sponsorom i darczyńcom, Państwowej Staży Pożarnej w Częstochowie, Zakładowi Karnemu w Herbach, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznej imprezy.

GALERIA ZDJĘĆ

Beata Nowak