Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek 21 września br, na trzeciej godzinie lekcyjnej, odbędą się w naszej szkole wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
oraz na Opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza w składzie:
1. Martyna Gałuszka – Przewodnicząca komisji
2. Emilia Ankowska – Z – ca Przewodniczącego komisji
3. Maja Ptasińska – Sekretarz komisji
4. Natalia Kurek – członek komisji
5. Daniel Prokopowicz – członek komisji
6. Miłosz Jamroziński – członek komisji

Mężowie zaufania:
mgr Paweł Bekus – Dyrektor ZSP w Aleksandrii
mgr Dariusz Herman – opiekun samorządu