„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”

      W piątek,  12 października  2018r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii  obchodziliśmy potrójne święto. Uroczystość  Dnia Edukacji Narodowej połączona z Dniem Patrona  oraz  pasowaniem Pierwszoklasistów dała wszystkim obecnym dawkę niezapomnianych emocji.

       Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej  jakości edukacji. Z tej okazji dyrektor P. Bekus  złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty,  podkreślił swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, za poświęcenie i czujność oraz  troskę o dobro wychowanków, a następnie  wręczył  podziękowania i nagrody nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli  z ust obecnego na uroczystości wójta Pana Jerzego Żurka.

       Uroczystość Dnia Patrona szkoły to swoiste imieniny naszej placówki. Poprzez to Święto propagujemy  znajomość najważniejszych faktów z życia Jana Kochanowskiego, przypominamy o wartościach przez niego wyznawanych oraz promujemy  je wśród  uczniów . Z tej okazji młodzi artyści z klasy VII  pod kierunkiem pani J. Lewandowskiej i pani B. Czai-Panowskiej  uświetnili prezentacją ,piosenką i wierszem ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.

      Bohaterami  uroczystości byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy bardzo odważnie zaprezentowali się przed  publicznością i przekonali wszystkich, że są gotowi podjąć się obowiązków ucznia.  Zaraz potem w symboliczny sposób – poprzez złożenie ślubowania na sztandar szkoły i pasowanie przez  pana Dyrektora wielkim ołówkiem – zostali przyjęci  do wielkiej szkolnej rodziny. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał  pierwszą w życiu legitymację szkolną oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Konopiska. Drobne prezenty wręczyli również uczniowie klasy szóstej, a rodzice obdarowali swoje pociechy Rogami Obfitości.  Po skończonej uroczystości na uczniów  klasy pierwszej czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców w klasie.

      Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ

Longina  Jeziorska