Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Informuję, że na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz opinii Rady Rodziców z dn. 12.09.2018 r. dni, w których odbywać się będą w szkole egzaminy są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   (10 kwietnia 2019, 11 kwietnia 2019, 12 kwietnia 2019,  15 kwietnia 2019,  16 kwietnia 2019, 17 kwietnia 2019). Dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.

W tych dniach nie będzie kursował autobus szkolny.

                                                                     dyr. Paweł Bekus