Informacja – Święto Młodości w Aleksandrii

        W związku z pytaniami dotyczącymi organizacji festynu Święto Młodości informuję, iż z powodu trwających na terenie szkoły prac inwestycyjnych ( budowa Sali gimnastycznej), ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz znacząco ograniczone możliwości logistyczno-organizacyjne, tegoroczny festyn nie odbędzie się.

Jednocześnie pragnę zaprosić wszystkie rodziny oraz całą społeczność szkolną na  imprezę kulturalno- sportową – „Dzień Rodziny”, która odbędzie się w naszej szkole 7 czerwca 2019 r.

                                                                                                                      dyr. Paweł Bekus