Tropem pstrąga, wypławka i niedźwiedzia jaskiniowego.

W ramach realizacji lekcji przyrody klasa szósta wybrała się na  warsztaty do rezerwatu „Parkowe” koło Złotego Potoku.  Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku – okazały, klasycystyczny pałac stojący w Parku Zabytkowym nad malowniczym stawem Irydion, w którym odbija swe oblicze a także od zwiedzania Dworku Krasińskich w Złotym Potoku- to właśnie tutaj mieszkał Zygmunt Krasiński z rodziną. „Parkowe” jest rezerwatem leśno-krajobrazowym, położonym na południe od Złotego Potoku. Na obszarze chronionym znalazła się najbardziej malownicza część doliny Wiercicy, z formami skalnymi, źródłami, potokiem oraz założonymi przez człowieka stawami. Uczniowie mieli okazję zobaczyć kilka zbiorowisk roślinnych: łęg jesionowo -olszowy, grąd subkontynentalny, buczynę sudecka, ciepłolubną buczynę storczykową, bory mieszane sosnowo -dębowe i świeży bór sosnowy. Podczas zajęć udało nam się znaleźć lilię złotogłów, czosnek niedźwiedzi, śnieżyczkę przebiśnieg, gnieźnika leśnego, starca Fuchsa oraz żywca dziewięciolistnego. Na trasie uczestnicy zobaczyli jaskinię Grota Niedźwiedzia oraz masywy skalne Bramy Twardowskiego i Diabelskie Mosty. Obszar chroniony obejmuje także wspaniałe pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska Wały (VII do XI w.) oraz tereny dawnej pstrągarni, z zabytkowym budynkiem, który pełnił niegdyś funkcje schroniska turystycznego. Mieli okazję ujrzeć źródełko spełnionych marzeń oraz Staw Sen Nocy letniej. Park jest też siedliskiem życia ciekawych gatunków flory i fauny. Żyją tu m.in pstrągi i ciekawy wypławek alpejski – relikt epoki lodowcowej. Przy stawie Sen Nocy Letniej stoi zabytkowy Młyn Kołaczew i bije Źródło Spełnionych Marzeń, jeśli skosztujesz jego wody i rzucisz za siebie miejscowym zielonym kamieniem – pomyślane marzenie spełni się. W czasie zajęć poruszane były zagadnienia związane z formami ochrony przyrody, występującymi na tym terenie tj.: rezerwat Parkowe, Natura 2000 Ostoja Złotopotocka, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Uczestnicy dowiedzieli się o historii powstania skał wapiennych, jaskiń i innych zjawisk krasowych. W źródłach rzeki Wiercicy szukali chruścików, złowili wypławka kątogłowego oraz kiełża a za pomocą pojemnika z wodą ze szkłem powiększającym zobaczyli ich budowę zewnętrzną oraz zachowanie. Podczas warsztatów pojawiły się legendy oraz informacje o polskim  poecie Zygmuncie Krasińskim, który dawniej mieszkał w Złotym Potoku. Wycieczkę zakończyliśmy na ruinach zamku Mirów. Następnie malowniczą grzędą Mirowską doszliśmy do zrekonstruowanego Zamku Bobolice, który zwiedziliśmy. Grzęda Mirowska zwana Mirowskimi Skałami to pasmo skalne rozciągające się na odcinku około 2 km. Wśród ostańców udało nam się zauważyć ukryte schroniska skalne i jaskinie. Warsztaty miały na celu wzbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi, krzewienie szacunku postawy wobec przyrody i odpowiedzialności za nią, kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, komunikacji i pracy w zespole a także rozwijanie kluczowych kompetencji szczególnie umiejętności uczenia się. Mieliśmy okazję połączyć wymiar poznawczy z dobrą zabawą.

GALERIA ZDJĘĆ

Agnieszka Kotarska