Wybory do Samorządu Uczniowskiego

20 września br. zgodnie z regulaminem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego odbyły się w naszym Zespole wybory do władz Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu.
Komisja wyborcza w składzie:
–  Emilia Ankowska – Przewodniczący komisji
–  Wiktoria Krauze – Z–ca Przewodniczącej komisji
–  Izabela Grelińska – Sekretarz komisji
–  Kuba Kuziorowicz – członek komisji
–  Miłosz Purgal – członek komisji
–  Kinga Solecka – członek komisji

przeprowadziła wybory. Nad całością czuwali mężowie zaufania – p. Dyrektor i p. Herman.

Wszyscy uczniowie klas II-VIII szkoły podstawowej wchodzili grupami na jadalnię, aby wybrać Samorząd Uczniowski oraz opiekuna samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Głosowanie było tajne. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na kandydata poprzez zakreślenie krzyżyka przy nazwisku kandydata.

Przewodniczącym Szkolnego Samorządu Uczniowskiego został Dawid Binek z klasy VIII, zastępcą przewodniczącego została Iliana Sikora z klasy VII, natomiast funkcję sekretarza SU pełnić będzie Wiktoria Herman z Va.

Po ogłoszeniu wyników kandydaci otrzymali gromkie brawa oraz gratulacje z rąk Pana Dyrektora oraz brawa i uściski od koleżanek i kolegów.
Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 ponownie został wybrany Pan Dariusz Herman.

GALERIA ZDJĘĆ

SSU