PASOWANIE NA CZYTELNIKA

          W listopadzie  uczniowie klasy IA i IB – zostali uroczyście pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej  w Z S-P w Aleksandrii.

         Po obejrzeniu krótkiej inscenizacji, która została przygotowana przez starszych kolegów i koleżanki z kl.VA i kl.VB – najmłodsi uczniowie naszej szkoły  musieli przejść ,,bajkowy test”.

Ten krótki sprawdzian zdany przez pierwszoklasistów na oceny celujące , zapewnił im ,,bilet wstępu” do świata książek , które będą mogli wypożyczać w bibliotece szkolnej.

Pierwszoklasiści po złożeniu uroczystej przysięgi, brzmiącej:

 

MY UCZNIOWIE PIERWSZYCH KLAS

                              UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY,

                              ŻE BĘDZIEMY KOCHAĆ KSIĄŻKI

                              KRZYWDY ZROBIŚ IM NIE DAMY.

                              WSKAZÓWEK I RAD KSIĄŻEK

                              BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z WIELKĄ POWAGĄ

                              I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA TRAKTOWAĆ

                              Z WIELKĄ POWAGĄ.

 

PRZYRZEKAMY!

 

zostali włączeni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Na zakończenie, czytelnicy otrzymali skromne upominki w postaci zakładek do książek i długopisów, po czym udali się do biblioteki , aby po raz pierwszy wypożyczyć  wybrane przez siebie pozycje książkowe.

GALERIA ZDJĘĆ

 

                                                                                         Beata Nowak