GMINNY KONKURS WIEDZY O HIV/AIDS

W dniu 29 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Konopiskach odbył się Gminny Konkurs wiedzy o HIV/AIDS, w którym wzięli udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy Konopiska. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, umiejętność wykrywania zagrożeń życia człowieka, kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych oraz tolerancji wobec nosicieli HIV i osób chorych na AIDS. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Konopiskach przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która była fundatorem nagród i poczęstunku. Miło nam poinformować, iż II miejsce zajęła Wiktoria Krauze a miejsce III egzekwo po zaciekłej dogrywce zajęła Maja Tałajczyk oraz Iliana Sikora. Gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Barbara Czaja – Pankowska