INFORMACJA !

Od poniedziałku tj. 16 marca do 25 marca 2020r. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii będzie zamknięty.

W sprawach administracyjnych lub innych dotyczących działalności szkoły i przedszkola proszę się kontaktować dzwoniąc na nr tel. 723-973-662 lub wysyłając e-mail na adres:  [email protected].

Edukacja zdalna oraz  wymiana korespondencji pomiędzy dyrektorem, nauczycielami i rodzicami odbywa się przez dziennik elektroniczny.