ODZNAKA „SZKOŁA ETWINNING”

            Ciężka i systematyczna praca zarówno nauczycieli, jak i uczniów, zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów (Krajowa i Europejska Odznaka eTwinning za projekt „At a European table” realizowany w zeszłym roku), uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach i różnych formach kształcenia zaowocowała przyznaniem Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Aleksandrii odznaki „Szkoła eTwinning 2020 – 2021”, jako potwierdzenie dużego zaangażowania i nadziei na szerzenie idei międzynarodowej współpracy. Powołując się na ETWINNING SCHOOL MISSION nauczyciele pracują wspólnie, by dzielić się swą siłą oraz przekazywać wszystkim swe bogate doświadczenie. Szkoły, odznaczone tym wyróżnieniem, są inspiracją i przewodnikiem dla innych szkół. W nich wyrastają jeszcze lepsi uczniowie oraz aktywniejsi obywatele.

            Osiągnięcie tego odznaczenia nie jest konkursem, ale raczej początkiem procesu. Szkoły eTwinning nie są zwycięzcami, ale mistrzami, którzy przyjmują rolę wzorów do naśladowania przez inne szkoły.

Dumni z tego wyróżnienia, dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we wspólną pracę, mając nadzieję na dalszą wspólną podróż po świecie eTwinning.

                                                                                                                                            Joanna Lewandowska