INFORMACJA!

Ze względu na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP (§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego informuję o kontynuacji zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Aleksandrii od 6 maja do 22 maja 2020r.

Ponadto informuję, że zgodnie §4b. rozporządzenia z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz § 14. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dalszym ciągu będą prowadzone zajęcia z wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Paweł Bekus