Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

Rozdanie dyplomów  w Przedszkolu Publicznym w Aleksandrii

Czwartek 25 czerwca 2020 r. 

Grupa młodsza od godz. 13.00 ( w dwóch turach wg podziałów ustalonych przez wychowawców)

Grupa starsza   od godz. 14.00  ( w dwóch turach wg. podziałów ustalonych przez wychowawców ) 

Harmonogram rozdania świadectw promocyjnych w Szkole Podstawowej w Aleksandrii

( Rozdanie świadectw będzie odbywać się  na placu przed szkołą lub w budynku szkoły)

Piątek 26 czerwca 2020 r.

Klasa II         godz. 8.00  

Klasa VIII      godz. 9.00  

Klasa VII       godz. 10.30  wejście dla uczniów od ulicy Gościnnej 

Klasa VI        godz. 10.30  wejście dla uczniów od ulicy Orlika

Klasa  Va      godz. 11.30 wejście dla uczniów od ulicy Gościnnej

Klasa Vb       godz.11.30  wejście dla uczniów od ulicy Orlika

Klasa III SP    godz. 12.30 

Klasa I a SP   godz. 13.30 wejście dla uczniów od ulicy Gościnnej

Klasa I b SP   godz.13.30  wejście dla uczniów od ulicy Orlika

WAŻNE!

Ze względu na obowiązujące w dalszym ciągu wytyczne GIS i MZ, w związku z COVID -19, zwracamy się z prośbą do uczniów,  rodziców i opiekunów o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

–  zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi,

– zachowywanie między sobą bezpiecznej odległości  1,5 metra,

– dezynfekcję, mycie rąk przed wejściem i po wyjściu z budynku szkoły,

– w wyznaczonej sali lekcyjnej uczniowie spotykają się tylko z wychowawcą klasy ( z wyjątkiem absolwentów klasy ósmej, gdzie podczas uroczystego wręczenia świadectw przewidziano obecność innych nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców)

– rodzice oraz opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły (w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych rodzice mogą wejść do korytarzy szkoły, zachowując między sobą bezpieczną odległość)

–  nieprzynoszenie w tym dniu tradycyjnych kwiatów lub innych materialnych form podziękowań dla nauczycieli,

– unikanie gromadzenia się w dużych grupach przed budynkiem szkoły,

– uczniowie z objawami chorobowymi lub mieszkający z osobami będącymi w kwarantannie nie przychodzą w tym dniu po odbiór świadectw ( świadectwa zostaną wydane uczniom lub rodzicom w terminie ustalonym z sekretariatem szkoły).

 

Dziękuję za wyrozumiałość

Paweł Bekus

dyr. ZS-P w Aleksandrii