List Dyrektora Szkoły do Uczniów i Rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny w warunkach ciągle trwającej pandemii, która znacząco wpłynęła na nasze codzienne życie i zmusiła do przemodelowania zasad współżycia społecznego. W celu powstrzymania szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa, w kraju wprowadzono wiele obostrzeń, w tym kształcenie na odległość. Myślę, że, po kilku miesiącach nauki zdalnej, cała społeczność szkolna tj. uczniowie, nauczyciele i rodzice, marzą już o powrocie do nauki stacjonarnej. Przed nami rok szkolny pełen wyzwań i wielu niewiadomych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które powinny pomóc bezpiecznie realizować zaplanowany proces edukacyjny i wychowawczy. Same procedury nie zagwarantują jednak bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Ważne, abyśmy wszyscy w tym trudnym czasie, zachowywali się odpowiedzialnie, empatycznie, z wrażliwością i zrozumieniem wobec drugiego człowieka. Pamiętajmy, że wobec tego zagrożenia wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same obawy i niestety podobne szanse na zarażenie. Obecna sytuacja może być dla nas wszystkich swoistym testem z człowieczeństwa, próbą, która ma wykazać nasz stosunek do drugiej osoby, zdolność okazywania szacunku, tolerancji i zrozumienia.

Szanowni Rodzice,

szkoła to miejsce, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę, ale również wychowuje i kształtuje właściwe postawy społeczne. Rodzice są bardzo ważnym elementem tego procesu. To od dobrej współpracy nauczycieli i rodziców zależy, czy proces dydaktyczno-wychowawczy będzie efektywny. Liczymy, że  tak jak w latach poprzednich, będziecie Państwo czynić starania, aby wspomóc działalność szkoły we wszystkich jej statutowych obszarach. Proszę Państwa o wyrozumiałość w aspekcie wprowadzanych zasad funkcjonowania szkoły, w tym tych, które ograniczają swobodę poruszania się w szkole. Zapewniam, że w obecnej naszej sytuacji lokalowej, wszystkie wprowadzone obostrzenia mają głębokie uzasadnienie i są podyktowane bezpieczeństwem nas wszystkich. Liczę, że w ciągu trzech miesięcy rozwiążą się nasze problemy lokalowe i będziemy mogli korzystać z nowej, pięknej sali gimnastycznej, trzech klas dydaktycznych oraz nowoczesnej kuchni i jadalni. Jednak do czasu zakończenia budowy będziemy musieli pracować w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną, a w razie konieczności i pojawiających się wyzwań, dokonywać modyfikacji procesu nauczania w porozumieniu z  Radą Rodziców oraz organem prowadzącym.

Drodzy Uczniowie,

życzę Wam, aby mimo obiektywnych trudności nowy rok szkolny przyniósł Wam wiele pozytywnych wrażeń i emocji. Życzę, abyście czuli się w szkole bezpiecznie i zawsze mogli liczyć na pomoc ze strony swoich rówieśników i nauczycieli.  Chciałbym, abyście zdobywanie wiedzy i umiejętności potraktowali jak wielką, niezwykłą przygodę, w której po drodze pojawiają się różne problemy, a miarą Waszej wielkości będzie ich konsekwentne pokonywanie i dążenie do wyznaczonego celu.

                                                             Paweł Bekus

                                                             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jana Kochanowskiego w Aleksandrii