Wybory do Samorządu Uczniowskiego

18.09.2020r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii. Do wyścigu o miejsce w Zarządzie Samorządu stanęły: Klaudia Binek – kl. 6A, Wiktoria Herman – kl. 6A, Martyna Psonka – kl. 6B oraz Iliana Sikora – kl. 8. Kandydatki, po spełnieniu wymogów formalnych, przystąpiły do zaciętej walki w kampanii wyborczej. Wybory odbyły się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Komisja wyborcza, pod czujnym okiem “mężów zaufania”: Pana Dariusza Hermana oraz Pana dyrektora – Pawła Bekusa, po podliczeniu głosów, wyłoniła trzy przedstawicielki Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. W tym roku szkolnym funkcję przewodniczącej Samorządu Szkolnego będzie pełnić uczennica klasy VI a – Wiktoria Herman, jej zastępcą została uczennica klasy VIII – Iliana Sikora, a funkcję sekretarza obejmie – Martyna Psonka. Po raz kolejny opiekunem Samorządu Uczniowskiego został p. Dariusz Herman.

Iliana Sikora – uczennica klasy VIII