Konkurs plastyczny „Przedszkolak w świecie wartości”

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM.
JANA KOCHANOWSKIEGO W ALEKSANDRII

Zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Przedszkolak w świecie wartości

CELE KONKURSU:

– ilustrowanie wybranych wartości na podstawie własnych obserwacji i skojarzeń:

* dobre maniery i kultura,

* przyjaźń, koleżeństwo, uprzejmość, życzliwość i zaufanie

* szacunek,

* miłość, rodzina, patriotyzm,

* prawda, uczciwość, sprawiedliwość,,

* zdrowe odżywianie sprawność fizyczna,

* dobro, dobroczynność, pomoc,

* piękno, piękno przyrody, ochrona przyrody,

* tolerancja, akceptacja,

* współpraca,

* życie, odpoczynek, zabawa,

* wolność,

* empatia wrażliwość,

* mądrość, rozwój, uczenie się, wiara w siebie;

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;

– zachęcanie do aktywności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;

– kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;

-promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

 REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, który będzie przedstawiał wybrane przez dziecko wartości.
 3. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.
 4. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem promującym wybrane wartości.
 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 6. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.
 7. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 prace.
 8. Format pracy: zachowanie formy plakatu.
 9. Termin nadsyłania prac: 25. 11. 2020r.
 10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
 12. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z nauczycieli przedszkola oraz artystów plastyków.
 13. Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy (podziękowania) natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dyplomy (za udział) w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej przedszkola: https://zspaleksandria.pl/
 14. Laureaci konkursu (miejsca od 1-3) otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
 15. Komisja konkursowa może przyznać do 5 wyróżnień w formie dyplomu.
 16. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w budynku przedszkola oraz w formie fotogalerii na stronie internetowej ZSP w Aleksandrii.
 17. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 listopada 2020r. a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” www.blizejprzedszkola.pl/konkursy oraz na stronie internetowej przedszkola https://zspaleksandria.pl/
 18. Prace należy wysłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska

z  dopiskiem Konkurs „Przedszkolak w świecie wartości”

Organizatorzy:  Monika Fabiszewska, Aneta Pełka.

Kontakt:

e-mail: [email protected]

nr telefonu: 34-3283-028