Naprawdę, jaka jesteś… – konkurs z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustanowione  w 1937 roku narodowe święto jest rokrocznie okazją do rozwijania poczucia tożsamości narodowej,  wzmacniania więzi z krajem ojczystym, budowania szacunku dla własnego państwa oraz popularyzacji wiedzy o Polsce. Te cele przyświecały również pomysłodawcom szkolnego konkursu plastycznego organizowanego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV przygotowywali  kartkę urodzinową  z życzeniami dla Ojczyzny, pozostali natomiast – plakat promujący Polskę: Naprawdę, jaka jesteś… .    W obydwu kategoriach przyjęto następujące kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, poprawność językowa, walory artystyczne takie, jak  kompozycja, kolorystyka, a także estetyka wykonania.

Poniżej prezentujemy w kolejności alfabetycznej nazwiska laureatów.

W kategorii:  Kartka urodzinowa dla Ojczyzny nagrody otrzymują:

Hubert Ciuk kl. 2B

Lena Dróżdż kl. 4

Patrycja Herman kl. 4

Ksawery Kołaczyk kl. 3

Sebastian Ledwoń kl. 4

Mateusz Rejer kl. 3

Lena Wiecha kl. 4

W kategorii:  Plakat: Naprawdę, jaka jesteś…  nagrody otrzymują:

Wiktoria Herman kl. 6A

Maja Kosin kl. 6A

Maja Tałajczyk kl. 8

Jan Tomaka kl. 8

Jan Wawrzykowski kl. 7

Zwycięzcom gratulujemy, informując jednocześnie, że dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone po powrocie do edukacji stacjonarnej.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu, za  podjęcie aktywności  i kreatywną pracę. Podziękowania składamy również nauczycielom, którzy na lekcjach plastyki i edukacji wczesnoszkolnej angażowali i zachęcali dzieci do udziału w konkursie.

Nagrodzone prace można obejrzeć pod załączonym linkiem: Prace uczniów ZS-P w Aleksandrii

 

Karina Bekus, Sylwia Herman