PROJEKT ETWINNING „CHANGE OF HABITS”

Trwający rok projekt eTwinning „Change of habits”, realizowany głównie (choć nie tylko) przez uczniów klasy VII, został odznaczony Krajową Odznaką Jakości jako docenienie jego wysokiej jakości, zaangażowania i udanej współpracy szkół partnerskich z Portugalii, Bułgarii, Polski, Włoch, Turcji i Ukrainy. W jego trakcie wypracowano wszystkie zaplanowane w harmonogramie rezultaty, choć nie był to rok łatwy. Praca zdalna była pewnym utrudnieniem, ale daliśmy radę dokończyć projekt. Projekt był też osnową innowacji pedagogicznej realizowanej przez klasę VII w ramach zarówno godzin z wychowawcą, zajęć języka angielskiego, jak i dodatkowych zajęć. Projekt logo naszego ucznia Jana Wawrzykowskiego w głosowaniu wszystkich partnerów został wybrany logo całego projektu. Wiele się przez ten czas nauczyliśmy, nie tylko tego, jak zmieniając codzienne nawyki mieć wpływ na nasze życie, ale też współpracy, wywiązywania się z powierzonych zadań, terminowego oddawania prac, wykorzystania nowoczesnych technologii czy języka. Słowa uznania dla uczniów klasy VII, którzy bardzo angażowali się w realizację projektu. A już teraz wraz z uczniami innych klas pracują nad trzema kolejnymi projektami eTwinning. Przed nami emocje oczekiwania na Europejską Odznakę Jakości, ale to dopiero za kilka miesięcy.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                              Joanna Lewandowska