Zasady zachowania podczas zajęć on-line

W związku z obowiązującym w naszej szkole Regulaminem realizacji kształcenia na odległość, przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego postanowili przypomnieć wszystkim uczniom w formie graficznej notatki najważniejsze zasady zachowania podczas nauczania zdalnego.

W. Herman, I. Sikora, M. Psonka