PROJEKTY ETWINNING W NASZEJ SZKOLE

Rok szkolny 2020/21 obfituje w wydarzenia i projekty eTwinning. A są one kontynuacją poprzedniego roku, który zakończyliśmy Krajową i Europejską Odznaką Jakości za projekt „At a European table”. Początek roku szkolnego to Krajowa Odznaka Jakości za projekt „Change of habits”, realizowany w ubiegłym roku. To całoroczny projekt, który był również bazą innowacji pedagogicznej, realizowanej w obecnej klasie VII. Uczniowie tejże klasy angażowali się w realizację zadań projektowych na zajęciach j. angielskiego, godzin z wychowawcą oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Projekt zakładał rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dbania o swoje zdrowie, równowagę psychiczną, kondycję fizyczną oraz zwrócenie uwagi na fakt, jak wielką rolę mają nasze codzienne nawyki, które możemy modyfikować, by podnieść jakość naszego życia.

Kolejnym projektem, zrealizowanym dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli i ogromnej rzeszy uczniów, poczynając od klasy II, a na VIII kończąc, był projekt o charakterze patriotycznym „Kartka dla Polski 2020”. Jego celem było budowanie patriotycznej świadomości uczniów poprzez różne aktywności, tj. nagrywanie filmów, wykonanie plakatów, kartek z życzeniami dla Polski zarówno po polsku, jak i po angielsku, tworzenie gier interaktywnych, nagrywanie życzeń dla niepodległej Polski. Uczniowie nagrywali też łamańce językowe, wspólnie śpiewali hymn Polski i wraz z uczniami innych zaangażowanych w projekt szkół (a było ich ponad 100 z Polski i kilka spoza) wzięli udział w quizie online o tematyce patriotycznej. Ten projekt także został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości.

Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji dwóch kolejnych projektów: „Acts of Kindness/ Peacejam” oraz „Take me seriously”. Pierwszy z nich podejmuje tematykę życzliwości i życia w pokoju i spokoju. Oprócz przyglądania się naszej codziennej życzliwości wobec najbliższych, zajmujemy się miedzy innymi Laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Uczniowie współpracujących w projekcie szkół z Portugalii, Hiszpanii, Polski, Turcji, Słowacji i Ukrainy, podzieleni na międzynarodowe zespoły, przygotowują e-book poświęcony wybranym w głosowaniu laureatom. Tego typu zadania doskonalą umiejętność pracy w grupie, podziału obowiązków i wywiązywania się z przydzielonych zadań, odpowiedzialności za wykonane prace i ich terminowość. Co więcej, uczniowie rozwijają też swoje kompetencje językowe, niezbędne przy realizacji międzynarodowych projektów.

Drugi projekt traktuje o poszanowaniu praw dzieci, ich godności i szacunku względem nich. Przyglądamy się sytuacji dzieci żyjących w trudnych warunkach, w ubóstwie, gdzie podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Dzięki temu projektowi uczymy się szacunku do drugiego człowieka, szukamy sposobów na wzajemne zrozumienie i akceptację, uczymy się, jak można się porozumieć bez użycia przemocy.
To kształtuje postawę tolerancji i życzliwego nastawienia na co dzień. A są to cechy tak potrzebne w dzisiejszym świecie.

Z naszymi projektowymi partnerami utrzymujemy stały kontakt, uczestnicząc między innymi w wideokonferencjach poświęconych czy to składaniu życzeń świątecznych i wspólnemu śpiewaniu kolęd, czy też pracom związanych ściśle z projektami.

Aby wszelkie zadania, jakie realizujemy, spełniały wymogi cyfrowego bezpieczeństwa, zorganizowaliśmy szkolne wydarzenie na platformie eTwinning Dzień Bezpiecznego Internetu, by uwrażliwić wszystkich użytkowników cyfrowej przestrzeni, a zwłaszcza uczniów i ich rodziców, na zagrożenia i realne problemy związane z wirtualną przestrzenią. W ramach obchodów tego dnia, uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, plakaty oraz uczestniczyli we wspólnym quizie online wraz z innymi uczestnikami obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Galeria zdjęć

Joanna Lewandowska