INFORMACJA DO RODZICÓW!

Szanowni Państwo,

z związku ze zmianami funkcjonowania szkół od 17 maja 2021 przedstawiam zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie:

  1. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r., na podstawie § 4 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Aleksandrii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:
Dzień tygodnia Data

Klasy realizujące zajęcia w szkole

Klasy realizujące zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
poniedziałek 17.05.2021 VIII ,VII IV, VI a, VI b
wtorek 18.05.2021 VIII , VII IV, VI a, VI b
środa 19.05.2021 VIII , VI a IV, VI b, VII
czwartek 20.05.2021 VI b , IV VI a, VII, VIII
piątek 21.05.2021 VII ,  IV VI a, VI b, VIII
poniedziałek 24.05.2021 VI a , VI b ,  IV VII, VIII
wtorek 25.05.2021 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych- Egzamin ósmoklasisty
środa 26.05.2021 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych- Egzamin ósmoklasisty
czwartek 27.05.2021 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych- Egzamin ósmoklasisty
piątek 28.05.2021 VI a, VI b IV, VII, VIII
  1. Autobus szkolny jeździ zgodnie z przyjętym we wrześniu rozkładem jazdy.
  2. Zajęcia edukacyjne realizowane w szkole i na odległość odbywać się będą zgodnie z ustalonym planem lekcji, umieszczonym w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.
  3. W dalszym ciągu, dla klas realizujących zajęcia zdalne, obowiązuje regulamin kształcenia na odległość.
  4. W dniach wolnych od zajęć lekcyjnych ze względu na egzamin ósmoklasisty zapewniona będzie  opieka świetlicowa dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.
  5. Uczniowie klas IV- VIII, którzy będą realizować zajęcia w szkole, mogą korzystać z posiłków szkolnych.

 Paweł Bekus

dyr. ZS-P w Aleksandrii