„Mamy to!” – uroczyste otwarcie hali sportowej w Aleksandrii.

„Mamy to!” – tym sportowym okrzykiem w ostatni piątek czerwca tego roku dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Aleksandrii Paweł Bekus w imieniu gospodarza wydarzenia Wójta Gminy Konopiska Jerzego Żurka rozpoczął uroczystość oficjalnego otwarcia hali sportowej w Aleksandrii,  które uświetnione zostało przez zaproszonych gości, w tym:  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego, reprezentowanego przez Dyrektor Biura Poselskiego Grażynę Matyszczak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie  Alicję Janowską, Wicestarostę Powiatu Częstochowskiego Jana Miarzyńskiego, członka Zarządu Starostwa Adama Morzyka, Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska Edwarda Bałdygę, Księdza Proboszcza Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrii Jacka Szczecinę, Zastępcę Wójta Gminy Konopiska Iwonę Lisek, Skarbnika Gminy Konopiska Jadwigę Janik, Radnego Powiatu Częstochowskiego Mieczysława Chudzika,  Wizytator Delegatury w Częstochowie Sylwię Ratke, Radnych Gminy Konopiska, Sołtysów Zenona Skwarę i Ryszarda Skoczylasa, Redaktor Naczelną Gazety Częstochowskiej Urszulę Giżyńską, Dyrektor Alicję Atłasik- reprezentującą głównego sponsora szkoły Pana Dariusza Moczarskiego, Przewodniczącą KGW w Aleksandrii Aleksandrę Golę, Prezesa OSP w Aleksandrii Romana Skoczylasa, Sekretarza OSP Renatę Szczurek, Kierownika ZUM „Almed” Antoniego Motykę oraz Dyrektora GCKiR w Konopiskach Marcina Kowalskiego.

W przemówieniu inauguracyjnym uroczystość dyrektor szkoły podkreślił rolę Wójta Gminy Konopiska, władz samorządowych oraz wszystkich osób i instytucji wspierających budowę obiektu sportowego na wszystkich jej etapach. To dzięki ich aktywności i determinacji powstała długo wyczekiwana  hala sportowa  z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych, bogatym zapleczem socjalno- sanitarnym, połączona bezkolizyjnym przejściem z istniejącą już od 1965 r. częścią szkoły. Dodatkowym atutem inwestycji była rozbudowa szkoły, w efekcie czego powstały trzy nowe klasy lekcyjne wyposażone w nowe meble i technologię IT, a także nowocześnie wyposażona kuchnia z jadalnią.

Po  wystąpieniu dyrektora szkoły odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi oraz ceremonia poświęcenia nowego obiektu. Ważnym akordem szkolnego święta były podziękowania  i przemówienia Pana Wójta oraz zaproszonych gości,  którzy podkreślali wagę powstałej inwestycji dla społeczności lokalnej oraz nowe możliwości, jakie otwierają się, wraz z jej powstaniem, dla rozwoju sportowych talentów w Aleksandrii. Padające wielokrotnie słowo „dziękuję” w imieniu uczniowskiej społeczności skierował dyrektor Paweł Bekus w stronę ministra Szymona Giżyńskiego, wójta Jerzego Żurka, radnych samorządowych, w tym radnego powiatowego Mieczysława Chudzika, wszystkich sponsorów, darczyńców oraz rodziców uczniów szkoły. Wraz z podziękowaniami reprezentanci samorządu uczniowskiego przekazali Panu Ministrowi oraz Panu Wójtowi własnoręcznie wykonane upominki obrazujące drzewo będące powszechnym symbolem szczęścia, rodziny, długowieczności, mądrości, dostatku i bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości otwarcia nie mogło zabraknąć tych, dla których podjęto wysiłek budowy hali sportowej – uczniów szkoły podstawowej w Aleksandrii. Nawiązując do idei starożytnych igrzysk olimpijskich zaprezentowali oni pełen energii i dynamiki program artystyczny, a swoimi sportowymi popisami, pokazami akrobatycznymi i tanecznymi, przekonali, nie tylko, będącego częścią przedstawienia, Zeusa, ale także wszystkich gości, że nowa hala, to miejsce, w którym z zapałem będą mogli  usprawniać kondycję fizyczną oraz realizować i rozwijać swoje sportowe pasje.

Demostenes, grecki mówca i polityk powiedział: „Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć”. Niech te, doskonale wpisujące się w dzisiejszą uroczystość, słowa będą dla naszych uczniów zachętą do walki i uczciwej rywalizacji  oraz motywacją do podejmowania wyzwań, nie tylko na boisku sportowym, ale również w innych obszarach życia.

Galeria zdjęć

Karina Bekus