Dwie europejskie odznaki jakości za projekty eTwinning

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty realizowane przez naszą szkołę, zostały odznaczone Europejską Odznaką Jakości. Obydwa projekty „Change od habits” oraz „Acts of Kindness/ Peacejam” zostały wcześniej wyróżnione Krajowymi Odznakami Jakości, teraz zaś komisja przyznała im Europejskie Odznaki. W otrzymanym liście gratulacyjnym czytamy: „Oznacza to, że Twoja (nauczyciela) praca, praca Twoich uczniów i Twojej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom”. A także: ”Podejmowane działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych zostały uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie. Stosowane inicjatywy edukacyjne są przykładem dobrej praktyki, godnym naśladowania przez inne szkoły zarówno w kraju, jak i za granicą”.

Jest nam tym bardziej miło, że wiemy, ile trudu, czasu i pracy kosztowała nas realizacja tych projektów w czasie pandemii i nauczania zdalnego. Projekty eTwinning to przede wszystkim współpraca, w naszym przypadku międzynarodowa, między zaangażowanymi partnerami. To setki wspólnie wykonanych zadań, prac, nakręconych filmów, wypełnionych ankiet, to spotkania online, udział w głosowaniach, to także wykorzystanie wcześniej poznanych oraz poznanie nowych narzędzi, umożliwiających sprawną realizację zaplanowanych w harmonogramie projektu zadań. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów z niemal wszystkich klas, ich umiejętnościom posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz ich aspiracjom do podnoszenia swoich umiejętności zarówno informatycznych, jak i językowych realizacja tych trwających cały rok szkolny projektom była dla nas wszystkim zarówno wyzwaniem edukacyjno – wychowawczym, jak i czystą przyjemnością.

Na naszym koncie są 4 Odznaki Krajowe oraz 3 Europejskie. Zrealizowaliśmy 10 projektów, a 11 rozpoczęliśmy wraz z początkiem roku szkolnego. Nosi on tytuł „BASE (Be: Aware, Safe and Educated)”, a jego tematyka jest ściśle powiązana z obecną sytuacją pandemiczną. Swymi działaniami chcemy uświadomić młodzieży wartość zdrowia, również psychicznego oraz dać wskazówki, jak sobie radzić w tej trudnej sytuacji związanej z wirusem Covid 19.

Kolejną dobrą informacją jest ta, że zdobyty przez szkołę w ubiegłym roku tytuł SZKOŁA ETWINNING jest aktualny również w tym roku. To wyróżnienie jest symbolem uznania ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w naszej placówce. Nagrodzone tą odznaką placówki to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

– praktyka cyfrowa,

– praktyka w zakresie eBezpieczeństwa,

– twórcze i innowacyjne podejście do nauczania,

– promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry,

– promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Pełni entuzjazmu i zapału rozpoczynamy kolejny rok szkolny, mając nadzieję, że i w tym roku uda nam się przeżyć kolejną pasjonująca przygodę z projektami eTwinning.

Joanna Lewandowska