„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!” – obchody Święta Niepodległości w naszej szkole

10. listopada, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, dzieci przedszkolne, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki Szkoła do hymnu. Podobnie jak w ubiegłym roku, punktualnie o godz. 11:11 poprzez Google Meet połączyliśmy się z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Hutkach i online zaśpiewaliśmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego.

Tym uroczystym akcentem zainicjowaliśmy obchody 103. rocznicy odzyskania przez  Polskę niepodległości. W kolejnej części uroczystości – prezentacji artystycznej – uosobiona Polska wprowadziła nas w swe trudne dzieje, przypominając te momenty ze swej historii, które unicestwiły polskie państwo na następne 123 lata, a więc kolejne rozbiory, dramatyczną sytuację naszych rodaków pod zaborami, upadki kolejnych zrywów narodowowyzwoleńczych – powstania listopadowego i styczniowego, tragedie Polaków zmuszonych do bratobójczych walk podczas I wojny światowej i wreszcie swój triumf – odrodzenie po wielu latach niewoli.

W wypowiedzi Ojczyzny wplecione zostały teksty historyczne urealniające jej opowieść. Dzięki niezwykłemu znalezisku – listom, pamiętnikowi czy przemówieniu – odczytywanym przez dzieci, odbyliśmy prawdziwie sentymentalną podróż do tamtych czasów. Usłyszeliśmy m.in. poruszającą historię poddanego rusyfikacji ucznia szóstej klasy gimnazjalnej z 1863 roku czy słowa pochodzące z listu żołnierza spędzającego wigilię z dala od rodziny. Ta historyczna podróż została wzbogacona recytacją utworów poetyckich, prezentacją multimedialną, podkreślającą atmosferę prezentowanych wydarzeń, a także patriotycznymi pieśniami. Tego dnia wybrzmiała „Rota” i „Rozkwitały pąki białych róż”, a postawione przez Ojczyznę w końcowej części uroczystości pytanie: „Czym dla ciebie jest wolność?” stało się pretekstem do wysłuchania nagrań wypowiedzi uczniów dotyczących tego zagadnienia.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman