Lekcja polskiego inaczej, czyli piątoklasiści tworzą makiety

W ramach podsumowania pracy z lekturą „Chłopcy z Placu Broni” uczniowie klasy piątej przygotowali makiety odzwierciedlające najważniejszą dla bohaterów lektury przestrzeń – Plac Broni. Tworzenie makiety w oparciu o omawianą na zajęciach powieść Ferenca Molnara stanowiło znakomitą przestrzeń do praktycznych, grupowych działań. Poprzez twórczą pracę piątoklasiści nie tylko mieli okazję do wykazania się umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego, ale także mogli lepiej zrozumieć, dlaczego Plac Broni był dla bohaterów utworu ojczyzną, a Nemeczek oddał za niego życie.  Przygotowując makiety na podstawie fragmentów lektury, uczniowie musieli dokonać selekcji przydatnych im informacji; uczyli się uważności, staranności i dokładności, ćwiczyli orientację w przestrzeni oraz rozwijali kreatywność. Ponadto takie praktyczne działania umożliwiły kształcenie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej – umiejętności pracy w zespole, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, publicznego wypowiadania się oraz samooceny.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman