Konkursy wiedzy „Polskie Symbole Narodowe, Święta Majowe, Konstytucja 3 Maja”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w obchodach świąt majowych. W tym roku szkolnym odbędą się konkursy wiedzy, których celem będzie uczczenie świąt majowych w sposób inny niż dotychczas.

Na korytarzach szkolnych znajdują się gazetki na temat:

1 Maja – Państwowe Święto Pracy, inaczej zwane Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy,

2 Maja – Państwowe Święto Flagi,

3 Maja – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

Serdecznie prosimy wszystkich o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi materiałami  na gazetkach, jak również samodzielne wyszukanie informacji na temat majowych świąt.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych klasy I – IV oraz klasy V – VIII. W tym celu należy zaakceptować zaproszenie do udziału w konkursie na platformie classroom i przystąpić do konkursu w wyznaczonym terminie.

Konkurs odbędzie się 13 maja 2022 na platformie classroom.

  • Uczniów klas I – IV zapraszamy do udziału w konkursie “Polskie Symbole Narodowe, święta majowe”.
  • Uczniów klas V – VIII  zapraszamy do udziału w konkursie “Polskie Symbole Narodowe, Konstytucja 3 Maja”.

Dla laureatów konkursu czekają nagrody.