Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

Jak co roku, pierwszego września, spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, by z nieukrywanym żalem pożegnać wakacje i dumnie wkroczyć w nowy rok szkolny 2022/2023. Na uroczystość inauguracji przybyli zaproszeni goście: skarbnik Gminy Konopiska Jadwiga Janik, radny powiatu częstochowskiego Mieczysław Chudzik, radni gminy Anna Świtek, Piotr Wojciechowski i Marcin Poleszczuk oraz ksiądz proboszcz Jacek Szczecina.

Podczas uroczystości  w specjalnie przygotowanej prezentacji artystycznej uczniowie szkoły  uczcili pamięć poległych w czasie II wojny światowej, minutą ciszy uczczono także pamięć poległych podczas II wojny światowej i ofiar trwającej wojny na Ukrainie.

Dyrektor szkoły Paweł Bekus szczególnie serdeczne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszej szkoły podstawowej oraz ich rodziców, zapraszając do aktywnego udziału w życiu szkoły, poprzez podejmowanie różnych inicjatyw a także wspieranie działań uczniów i nauczycieli szkoły. 

Choć niepewni przyszłości z nadzieją pragniemy przystąpić do edukacyjnych zadań w nowym roku szkolnym. 
Każdy nowy rok szkolny niesie ze sobą nowe wyzwania, nadzieje, a także szanse na zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy.

Podczas uroczystości wykorzystano nowy sprzęt nagłośnieniowy, który szkoła pozyskała w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Laboratoria przyszłości”. 

Galeria zdjęć

Anna Ankowska

Uroczystość przygotowali: Magdalena Prusaczyk, Dariusz Herman, Anna Ankowska

https://drive.google.com/file/d/1q_LexEaCBZ6KHcXhWtcycEkbzbz0o_3Z/view?usp=sharing