„Laboratoria przyszłości”

Uczniowie naszej szkoły od początku roku szkolnego 2022/2023 korzystają podczas zajęć ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Laboratoria przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów,  to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoliło na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz  praktycznych umiejętności. Uczniowie szkoły podstawowej powinni stać się świadomymi uczestnikami kultury technicznej, aby móc się odnaleźć w otaczającym ich świecie. Sprzyjają temu zajęcia z techniki, podczas których młodzi ludzie nabywają umiejętności analizowania najbliższego otoczenia od strony zastosowanych w nim rozwiązań technicznych, poznają je i zdobywają możliwość ich stosowania w codziennym życiu. Na lekcjach techniki poznajemy proste, jak i skomplikowane wynalazki i urządzenia techniczne. Dzięki wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych uczniowie używają różnorodnych materiałów, poznają ich właściwości, podstawowe technologie, wykonują różne przedmioty, montują je z gotowych elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie zapoznają się z budową podstawowych narzędzi, ich zastosowaniem oraz zasadami bezpiecznego posługiwania się nimi. W październiku uczniowie wykonali różnorodne prace m.in.: jesienne obrazy, Pana Stopa a także makiety osiedla. Zadanie wytwórcze jest metodą niezwykle istotną w organizowaniu procesu nauczania zajęć technicznych. Polega w głównej mierze na realizowaniu prac użytkowych z różnorodnych materiałów, które możemy wykonać wykorzystując nowo zakupiony sprzęt w ramach „Laboratorium przyszłości”. Prace praktyczne dostarczają dzieciom nowych, ciekawych przeżyć, budzą aktywność, rozwijają wyobraźnię i poszerzają wiedzę.

Galeria zdjęć

Agnieszka Kotarska