Piątoklasiści ucztują na Olimpie

Tradycyjnie już, po omówieniu wybranych zagadnień z zakresu greckiej mitologii, w ramach podsumowania projektu edukacyjnego Uczta na Olimpie, uczniowie klasy piątej przygotowali niecodzienną lekcję. Podsumowali w ten sposób zdobyte wcześniej: wiedzę i umiejętności dotyczące greckich bóstw i herosów, a także znajomość związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. Piątoklasiści wcielili się w wybrane wcześniej losowo postacie mitologiczne, dokonując jednocześnie ustnej autoprezentacji odgrywanych bóstw i herosów. W drugiej części zajęć uczniowie prezentowali z użyciem technik dramowych wybrane mitologizmy. Piątoklasiści udowodnili, że znakomicie czuliby się na greckim Olimpie. Perfekcyjnie skomponowane (niejednokrotnie przy udziale sporej części rodziny) kostiumy, ale także wiedza i kreatywność, którą dało się zaobserwować w przekazie prezentowanych treści, złożyły się na ich sukces sceniczny.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman