X edycja interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie Woda = Życie

W dniu 22 marca 2023r. w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2023, odbył się finał X edycji interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” organizowanego przez Wodociągi Częstochowskie. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie  uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne pt.: „Tajemnice wody”, natomiast w etapie drugim rozwiązywali test wiedzy. Test swoim zakresem obejmował informacje m.in. z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia, a także informacje znajdujące się na oficjalnej stronie Światowego Dnia Wody, PGW Wody Polskie oraz w Deklaracji Środowiskowej EMAS Wodociągów Częstochowskich. W X edycji  Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 24 szkoły podstawowe znajdujące  się na terenie gmin – członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Szkołę w Aleksandrii  reprezentowała  Klaudia Binek, która zajęła II miejsce.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa Klaudii!

Agnieszka Kotarska