Aktywna przerwa

Uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie “Szkolna aktywność fizyczna”. Organizatorzy konkursu – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, partner konkursu – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Celem konkursu jest promowanie aktywności fizycznej; wdrażanie działań zapobiegających uczniowskiej nudzie, agresji słownej i fizycznej wśród uczniów; integracja społeczności szkolnej. A oto efekty szkolnej aktywności fizycznej – “Aktywna przerwa”:

https://www.canva.com/design/DAFi5p0521w/tnYaE5IZEBeYhvbyCEzA8w/watch?utm_content=DAFi5p0521w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

nauczyciele wychowania fizycznego